חיפוש ראשי דיו וטונרים

תנאי שימוש

אנא קרא בעיון את האמור להלן:

ברוכים הבאים לאתר חברת דיו-יו.

אתר זה הינו אתר מסחרי, המשמש לצרכי מסחר ופרסום אלקטרוני ברשת האינטרנט והינו שם רשום של חברת דיו-יו בע"מ (להלן:"החברה") והנו בבעלות החברה לרבת תכנים בו.

ע"י שימוש באתר, במידע הנמצא בו ורכישת המוצרים הנמצאים בו, הן ישירות דרך האתר והן דרך מוקד הטלפוני העומד לרשותכם, הנכם מצהירים כי קראתם את התקנון והנכם מסכימים עם כל האמור בו.

חברת דיו-יו בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף או לגרוע מכל האמור בתקנון זה ללא צורך ליידע גורם כלשהו. במידה ולא צוין אחרת, השינויים יכנסו לתוקף במיידי. במידה ונערכו שינויים במחירים, מייד לאחר ביצוע השינוי יעודכן האתר מיידית.

המבוא לתקנון זה הוא חלק בלתי נפרד ממנו.

האתר www.dyoyo.co.il וכל אתרי המשנה שלו מיועדים לשימוש בני 18 ומעלה. לכל שימוש של אדם אשר גילו מתחת לגיל 18 דרושה השגחת  מבוגר. בעצם השימוש באתר הנכם מצהירים שגילכם מעל 18 או שישנו פיקוח של אדם מבוגר בכל הנוגע לשימוש באתר.

אחריות עבור מוצרים של היצרניות המקוריות ניתנת ע"י החברות היבואניות וחברת דיו-יו בע"מ משמשת כמתווכת בלבד. האחריות עבור מגוון המוצרים באתר, תינתן על ידי היבואנים, עימם דיו-יו עובדת בקביעות, כאשר חברת דיו-יו אינה אחראית בשום צורה שהיא על המוצר, אמינותו ואיכותו. על אף האמור, דיו-יו תעביר ליבואן את המוצר ותעשה ככל שביכולתה להחליפו או לזכות את הלקוח בגינו במקרה של תקלה במוצר. החברה מעניקה אחריות מלאה לכלל מוצרי ההדפסה המשווקים על ידה, למעט מדפסות לסוגיהן: האחריות הבסיסית היא לשנה, ע"י היבואן עצמו, כפי הנהוג בכלל הרשתות הגדולות. יחד עם זאת, דיו-יו תעשה מאמץ קבוע לסייע ללקוחות הנתקלים בבעיות מול היבואנים השונים.

חברת דיו-יו מעניקה אחריות מלאה לכל המוצרים התואמים המשווקים באתר, בין אם הם מיוצרים ע"י חברת דיו-יו ובין  אם מיוצרים ע"י חברות חיצוניות ומשווקים על ידי דיו-יו. מה המשמעות לאור האמור לעיל?

במידה וקיימת אי  שביעות רצון, מטעמים סבירים, מאיכות ההדפסה המתקבלת ו\או מהשימוש במוצרי חברת דיו-יו ניתן להחליף את המוצר באחר או לקבל זיכוי כספי מלא עבור המוצר שנרכש, וזאת לא יאוחר מ- 14 יום לאחר הקניה. ניתן לבצע "שדרוג" למוצר החליפי ע"י קבלת זיכוי עבור המוצר ולשלם בעד ההפרש הכספי על מנת לקבל מוצר של היצרן המקורי של הדיו.

לתשומת לבכם, אנו מודעים לעובדה שמדי תקופה מסויימת לקוחותינו עוברים להשתמש במכשיר הדפסה חדש, והמדפסת הישנה כבר אינה בשימוש. ולעתים נרכשו ראשי דיו או טונרים המתאימים למדפסת הישנה, ולא נעשה בהם שימוש כלל, או שנעשה בהם שימוש מועט, ולאחר המעבר לשימוש במדפסת החדשה מוצרים אלה כבר אינם בשימוש, והנכם מעוניינים להחליף את המוצר או לקבל זיכוי כספי עבורו. לכן, רק מוצר סגור שנקנה בדיו-יו ולא נפגמה אריזתו, ניתן יהיה להחליפו באחר או לקבל זיכוי, אך ורק עד 14 יום מהקנייה עצמה. בכל מקרה של החזרת מוצר תמורת זיכוי או החלפתו באחר, מכל סיבה שהיא, יש להביא אתכם את סרט הקופה או החשבונית שנמסרה לכם בעת קבלת המוצר.

לתשומת לבכם, מוצרים כגון: מדפסות ומכשירים משולבים רבים אינם מגיעים עם תעודת אחריות רשמית. לכן, אנו מאוד ממליצים לשמור ואפילו לצלם את חשבונית הקניה שניתנה על ידנו בעת קבלת המוצר.

במקרה של תקלה במוצר או פגם  וזאת עם קניית המוצר, תהיה החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבדוק את המוצר במעבדות החברה או לחלופין להעביר את המוצר לבדיקה אצל גורם המוסמך מטעמה. משך זמן הבדיקה לא יעלה על 14 ימי עסקים מרגע קבלת המוצר במשרדי/מחסני דיו-יו. הלקוח יקבל בתום הבדיקה את תוצאותיה בכתב  או בטלפון או בדואר אלקטרוני באם ידרוש אותן. במידה והמוצר ימצא פגום החברה תשיב לצרכן את כספו או תספק לו מוצר חדש זהה וזאת עפ"י בחירתו.

תקופת האחריות לכל מוצר הינה שונה ונקבעת אך ורק ע"י חברת דיו-יו בהתאם לשיקוליה ולנסיבות.

ביטול עסקה במוצרים מקוריים ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח. בעת ביטול עסקה ,באישור החברה,עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי לא ייגבו דמי ביטול. המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית.

לא ניתן להחזיר מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה וכן מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

ראשי דיו וטונרים תואמים אשר מדפיסים באיכות שאינה עונה על ציפיות וצרכי הלקוח לא יוחלפו או יתוקנו אלא לאחר בדיקה של היבואן הנותן שירות ואחריות עבור אותו מותג.

חברת דיו-יו מספקת אחריות מלאה לכל המוצרים התואמים והממוחזרים המשווקים על ידיה. אחריות זו כוללת:

אם לאחר התקנת המוצר במדפסת אין שביעות רצון מלאה מאיכות ההדפסה רשאי הלקוח להחליף את המוצר במוצר אחר או לקבל החזר כספי מלא זאת לאחר החזרת המוצר כשהוא מלא בלא פחות מ 90% מכמות הדיו/הטונר ההתחלתית של המוצר.

אם בשלב כלשהו תוך כדי שימוש בראשי הדיו/טונרים הפסיקה הפעולה התקינה של המוצרים בין אם באיכות ההדפסה ובין אם באפשרות ההדפסה בכלל, רשאי הלקוח להחזיר את ולקבל זיכוי כספי עבור החלק היחסי במוצר, אשר בחלק זה עדיין לא נעשה שימוש. לדוגמא: אם נעשה שימוש בראש דיו מסוים ולאחר שהודפסו מס' מסויים של דפים והדיו התרוקן חלקית, איכות ההדפסה ירדה, יקבל הלקוח זיכוי עבור כמות הדיו שנשארה בראש הדיו.

חברת דיו-יו תישא באחריות מלאה עבור המדפסת שעבורה הוזמנו המוצרים מהחברה, תיקונה או החלפתה במידה וראשי דיו או הטונרים של החברה גרמו נזק ישיר למדפסת או לחלק ממנה. החברה לא תישא באחריות במקרים בהם נעשה שימוש לא סביר או פעולות עקיפות עם המוצר אשר הן גרמו לנזק למדפסת ולא הדיו או הטונר עצמו פעולות כגון, הכנסת מוצר בכוח לא סביר לתוך המדפסת, שימוש בערכות למילוי עצמי, שימוש במוצר שלא על פי הוראות יצרן המדפסת וכו'.

כל נזק שנעשה לראש דיו/ טונר/מדפסת מהכנסה לא תקינה ו/או שימוש בכוח שאינו סביר של המיכל למדפסת אינו באחריות החברה. במידה והלקוח מזהה כי קיים קושי בהכנסת/התקנת מוצר כלשהו יש ליצור קשר מיידי עם משרדי החברה על מנת לקבל הנחיות או החלפת מוצר.

 במקרים ספציפיים של מיכלים הדורשים התייחסות מיוחדת של הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר, לא תשא חברת דיו-יו באחריות כלשהי באם הלקוח לא ביצע את כל הפעולות הנדרשות עבורם קיבל הנחיה ו/או הרשומים בצורה ברורה על המוצר שרכש.

עבור הזמנות שיצאו ממחסני דיו-יו בע"מ, יש אפשרות ליצור קשר עם משרדי החברה בטלפון : 09-7463942 , 054-5884486 , 054-3325900 ולקבל את כל המידע הרלוונטי אודות מיקום המשלוח, זמן הגעה משוער, מס' החבילה בדואר רשום וכו' כל זאת באם המידע הרלוונטי קיים ונגיש עבור החברה.

כל שינוי של כתובת רצויה של החבילה, זמני הגעה, ביטול הזמנה, שינוי תכולת ההזמנה וכו' הדורש הוצאה כספית מחברת דיו-יו בע"מ - ישא הלקוח בהוצאות הנדרשות תוך תיאום מראש עמו. במידה ומתאפשר הדבר, חברת דיו-יו בע"מ תעשה כל שביכולתה על מנת שהלקוח לא יידרש לשאת בהוצאות נלוות עבור כל האמור לגבי השינויים הנ"ל. במידה וההזמנה לא עברה עדיין להליך של משלוח, לא ישא הלקוח בשום הוצאה עקב השינויים שצוינו לעיל.

חברת דיו-יו תעשה כל שביכולתה על מנת שהמוצרים המוזמנים יגיעו במהירות הרבה ביותר ו/או בזמנים שנקבעו בתיאום עם הלקוח. עם זאת, חברת דיו-יו לא תפצה את הלקוח עבור עיכובים שנגרמו בהגעת המשלוח עקב תנאים וגורמים הלא קשורים ותלויים בה כגון: עיכובים בחברות שליחויות חיצוניות, שביתות בראשות הדואר, תקלה ברכב החברה וכו'. עם זאת אין בכך כדי לפגוע בזכות הקונה לבטל את העסקה. התשלום עבור קבלת המוצרים מחברת דיו-יו נעשה מראש, עם קליטת ההזמנה ויצירת קשר טלפוני עם הלקוח. זאת במקרים של שליחת ההזמנה בדואר ישראל או במקרים של תשלום עבור הסחורה בכרטיס אשראי. לאחר בדיקת אמצעי התשלום ותקינותו, וקבלת אישור מחברת האשראי תשלח חברת דיו-יו את הסחורה.

גם לאחר ביצוע הזמנה באתר, ניתן להגיע לחנות שלנו לאיסוף עצמי. אם ההזמנה נעשתה דרך האתר, כשהלקוח יגיע לחנות, הוא יקבל כוס קפה ב"קפה ג'ו" ושעת חנייה חינם.  ההטבה לכוס קפה היא עבור ספל קפוצ'ינו קטן, בסניף "קפה ג'ו" אשר ליד החנות שלנו, והיא תקפה לאותו היום של ההגעה לחנות שלנו בלבד.

במקרים בהם ישנו הסכם תשלום של הלקוח עם חברת דיו-יו בע"מ בצורת: שיק בדואר, תשלום כנגד חשבונית מס, מזומן, יהיו המוצרים בבעלות מלאה של חברת דיו-יו בע"מ עד לפירעונם המלא של אמצעי התשלום.

במידה והתשלום לא יתקבל במלואו עפ"י הסיכום עם חברת דיו-יו תהיה רשאית החברה לדרוש את סחורתה בחזרה, או מתוקף החוק לדרוש את הכסף עבור הסחורה בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה.

 כל מוצרי הדיו והטונרים המופיעים באתר מתומחרים באופן הכולל מראש אלמנט של זיכוי  עבור מיכלים ריקים לסוגיהם. בחלק מהמקרים חב' דיו-יו יכולה להתעקש על קבלת המיכלים הריקים.

 כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.

כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.

בעמודים אשר באתר אשר בהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו', נדרש מידע כמפורט:

שם, ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו'.

לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכו'.

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו').

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).

מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד.

במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות. מצורף טופס בקשת מידע לכתובת הדוא"ל שלך בעניין מבצעים.

במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר האנשים הנרשמים לשאלון מסוים באתר, וכו', אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.

כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.
התמונות של המוצרים השונים המופיעים באתר הן להמחשה בלבד.
תקנון זה הינו ניתן לשינוי בכל עת, שינויים אשר יפורסמו ויקבלו ביטוי בתקנון האתר - טל"ח.
דיו | ראשי דיו | דיו למדפסות | מילוי דיו | טונר למדפסות | מאמרים | גלילים לפקס | נייר הדפסה | שירות לקוחות | מי אנחנו | תקנון | צור קשר